Stadgidsen Mechelen

Water in de straten

Zaterdag 5 maart 2022 om 15u
Aan het Raghenoplein zie je nog het Spuihuis. Vroeger dwarste de Dijle hier de stadsgrachten. En de Melaan vloeide hier in de Dijle. Maar wat gebeurde er eigenlijk in het Spuihuis? Wat was het nut van al die vlieten in de stad? Als we nu het Groen Waterke zien, of de mooie waterpartijen in de Zakstraat, aan de Botermarkt, in de Rik Wouterstuin, dan zijn dat leuke, idyllische plekken. Maar al dat water in de stad, was dat vroeger wel zonder gevaren? Waarom is er eigenlijk een afleidingsdijle? Waarom heeft Mechelen een Zoutwerf, Haverwerf, Kraanbrug? Je komt het allemaal te weten in de Wandeling van de Maand van Stadsgidsen Mechelen op zaterdag 5 maart om 15u. We vertrekken aan het Schepenhuis. Reserveren? Klik op 'Als Individu' hierboven en selecteer 'Wandeling van de maand'. Tot snel!
Stadgidsen Mechelen

Certified by

Follow the guide

Want to be kept up to date with all our news?
Subscribe to our newsletter:

Sign me up

Follow us on social media...

© Stadsgidsen Mechelen
BE0453230322
RPR MechelenPrivacy & Cookie Statementset on fire by de maanstekerij